Na Elektrotechnickej fakulte, Katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií (KMIKT) v rámci študijných odborov Multimediálne technológieMultimediálne inžinierstvo reagujeme na výzvy súvisiace s novými technológiami.

Lumi (KMIKT, 2018)

Lumi (KMIKT, 2018)

Našim hlavným cieľom je udržiavanie tempa technologických zmien v oblasti multimediálnych technológií a prispôsobenie spôsobu výučby potrebám trhu práce. Ďalším cieľom je motivácia študentov. V dnešnej dobe je čoraz ťažšie motivovať mladých ľudí k štúdiu. A práve vývoj hier je oblasť, ktorá je mladým veľmi blízka a vidina vytvorenia hry podľa ich predstáv, ich dokáže motivovať k zvládnutiu matematiky, fyziky, programovania a ovládania rôznych softvérových nástrojov. Študenti pri vývoji hier riešia problémy pomocou kritického, kreatívneho a inovatívneho myslenia.

 

Chceme, aby sa naši študenti stali tvorcami obsahu – budúcimi dizajnérmi, vývojármi a umelcami.

Wondermaze (KMIKT, 2017)

Wondermaze (KMIKT, 2017)

Pri tvorbe hier študenti navrhujú, vytvárajú a testujú vlastné hry, t.j. prechádzajú celým inžinierskym cyklom. Niekedy hra funguje, ale nie je to zábava. Niekedy je to zábava, ale hra je veľmi krátka. Inokedy to nefunguje a študent zisťuje, ako to opraviť. Snažíme sa o zmysluplné vzdelávanie založené na projektoch. Študenti vytvárajú skutočné hry. Naučia sa riadiť projekty, plánovať si svoj čas, zvládať problémy a plniť termíny. A hranie hier je pre nich zábava, takže za svoju prácu sú odmenení viackrát.

 
FPS Shooter (KMIKT, 2015)

FPS Shooter (KMIKT, 2015)

LADA (KMIKT, 2017)

LADA (KMIKT, 2017)

Získané akademické zručnosti

Študent sa počas  štúdia venuje viacerým odborným predmetom, kde získa teoretické a praktické skúsenosti v danej oblasti a to napr.: 

 • Vývoj 3D aplikácií: študent nadobudne znalosti z oblasti tvorby 2D, 3D hier a aplikácií využívaných v rozšírenej a virtuálnej realite.
 • Počítačová grafika: študent nadobudne schopnosti vytvárať, upravovať a inak ovládať nástroje grafických softvérov.
 • Kreatívna počítačová grafika: študent nadobudne pokročilé znalosti z oblasti 3D modelovania a animácie.
 • 3D virtualizácia: študent porozumie princípom vnímania 3D objektu človekom a vytvárania/tlače 3D modelu.
 • Projekt zo špecializácie MI, Projekt z programovania, Diplomový projekt multimediálneho inžinierstva: projektová výučba a záverečné práce, kde môžu študenti individuálne alebo v tímoch vytvárať komplexné riešenia a realizovať väčšie projekty na základe vedomostí získaných z iných predmetov.
 •  
Skúsenosti pre prax

V dnešnej dobe sú požiadavky na kvalitných zamestnancov ďaleko za akademickými zručnosťami, preto je nutné, aby študenti rozvíjali nasledujúce zručnosti:

Curling (KMIKT, 2017)

Curling (KMIKT, 2017)

 • Kreativita: návrh konceptu hry, vytvorenie sveta, interakcia a pod. majú neobmedzené možnosti rozvíjania kreativity.
 • Vytrvalosť: študenti pracujú na reálnych projektoch, ktoré aj napriek rôznym problémom nakoniec dotiahnú do finálnej podoby.
 • Komunikácia a spolupráca:  študenti sa učia ako prezentovať projekt, pracovať v tímoch, popisovať a riešiť problémy, vzájomne si pomáhať, testovať ich prototypy.
 • Efektívnosť: študenti sa snažia efektívne plánovať čas, riešiť problémy, inšpirovať sa riešením iných vývojárov, naučia sa vysvetliť svoje riešenia.
 • Sebauvedomenie: študent sa naučí, čo je dôležité pre jeho individuálny rozvoj, ako spracovávať informácie a tvoriť riešenia, ako si nájsť si správne miesto v tíme a pod.

A ešte dôležité na koniec. Ak chcete hry vyvíjať, musíte ich aj hrať. Takže toto štúdium bude pre Vás určite zábava. 

Pozn.: Všetky obrázky v tomto článku sú z hier vytvorených našimi študentmi. V nasledujúcom videu si môžete pozrieť trailer na aktuálne rozpracovanú hru:

 

 

Podať prihlášku