Na univerzitu sa dá dostať aj cez druhé kolo

Nestihol si podať prihlášku na univerzitu alebo si nebol úspešný v 1. kole? Nebuď zúfalý, ešte stále si môžeš podať prihlášku na štúdium na niektorý z perspektívnych študijných odborov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v 2. kole prijímacieho konania.

 

 

Študijné programy v dennej forme, na ktoré sa môžeš ešte prihlásiť:

  • automatizácia
  • autotronika
  • biomedicínske inžinierstvo
  • elektrotechnika
  • multimediálne technológie
  • telekomunikácie

Podania prihlášky je možné do 16.08.2018. Prijímacie konanie sa uskutoční 17.08.2018. Ak splníš požadované kritériá, vezmeme Ťa bez výberového konania („bez prijímačiek“).

Pravidlá výberového konania

Uchádzači vo výberovom konaní budú zoradení do poradia podľa bodového hodnotenia za dosiahnuté výsledky výlučne z predmetov matematika a fyzika na strednej škole. Počet bodov sa určí ako súčin výsledného priemeru určeného zo známok na koncoročných vysvedčeniach a maturitného vysvedčenia z predmetov matematika a fyzika a koeficientu zohľadňujúceho typ strednej školy (TŠ) a čísla 100.

Koeficient typu školy – TŠ:

  • Gymnázium: TŠ = 1
  • Stredná odborná škola, elektrotechnické odbory: TŠ = 1,1
  • Stredná odborná škola, neelektrotechnické odbory: TŠ = 1,5

Pri prijímaní budú uprednostnení uchádzači s najnižším bodovým hodnotením.

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline je jednou z fakúlt, ktoré ti zabezpečia skvelý štart do budúcej kariéry technika. Elektrotechnika už dávno nie je iba o spájkovaní a leptaní plošných spojov. Moderná elektrotechnika v dnešnej dobe zahŕňa množstvo zaujímavých povolaní: špecialista informačno-komunikačných technológií, programátor riadiacich systémov, programátor databáz, aplikačný inžinier, vývojár mobilných aplikácií, dizajnér elektrických strojov, dizajnér webových stránok, IT špecialista, programátor umelej inteligencie, programátor virtuálnej reality, špecialista v energetike a mnoho ďalších.

V týchto a mnohých ďalších oblastiach sa uplatnia absolventi Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Preto neváhaj a pridaj sa k nám a poď študovať do nášho mestečka felcity.sk aj ty. Počas štúdia ti poskytneme štipendium do výšky 1200Eur/rok, môžeš sa zúčastniť špecializovaných jazykových / technických kurzov zabezpečovaných firmami, zúčastniť sa športových akcií, časť štúdia absolvovať na prestížnych zahraničných univerzitách alebo sa vo voľnom čase venovať mimoškolskej činnosti, či už v školskom rádiu, školskej TV alebo jachtárskom klube. A po úspešnom vyštudovaní príde to najlepšie – firmy po tebe chmatnú ako po teplom rožku.

 

 

Pridaj sa k nám – Technika naša súčasnosť, tvoja budúcnosť.

prihláška FEL

Podať prihlášku