K najlepším. Už popri štúdiu môžeš absolvovať aj platené stáže v TOP firmách v rámci regiónu, ale aj v zahraničí. Ak sa budeš fakt snažiť, určite dostaneš pracovnú ponuku už počas štúdia, u nás je to bežné. Ak by aj neprišla, nevadí, podľa štatistík (z profesie.sk) si nájde prácu až 96 % našich absolventov. Podľa aktuálneho rebríčka záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl (opäť profesia.sk), je Fakulta elektrotechniky a informačných technológií na 2. mieste z mimobratislavských fakúlt a na 1. mieste s pomedzi fakúlt Žilinskej univerzity.
Pridaj sa a máš istotu nadpriemerného nástupného platu (podľa štatistík je to v súčasnosti 1111 €).

Najväčší zamestnávatelia našich absolventov a zároveň partneri fakulty

Referencie absolventov

 • "So štúdiom na Elektrotechnickej fakulte som veľmi spokojná. Počas štúdia som získala veľa zaujímavých informácií v oblasti prístrojov, senzorov a technológií využívaných v biomedicíne, ktoré teraz uplatňujem pri vývoji medicínskeho zariadenia."

  Alexandra, absolventka odboru Biomedicínske inžinierstvo na FEIT
  Systémová analytička - GlobalLogic s.r.o.
 • Na Elektrotechnickej fakulte som bol spokojný, pretože mi pomohla kriticky myslieť a logicky uvažovať v oblasti programovania. Nadobudol som vzdelanie a skúsenosti v oblasti 3D grafiky a animácie, ktoré mi pomohli presadiť sa v zahraničí.

  Andrej, absolvent odboru Multimediálne inžinierstvo
  Doktorand - Queen Mary University of London, UK
 • "Po ukončení štúdia na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline už siedmy rok pracujem pre zahraničnú firmu. V praxi sa presviedčam, že tých päť rokov štúdia bol môj najlepšie investovaný čas. Každodenne v práci využívam získané vedomosti zo štúdia, ktoré ďalej rozvíjam a prehlbujem. V práci využívam poznatky zo sieťových technológií pri návrhoch softvérových riešení, ktoré následne overujem v praxi."

  Stanislav, absolvent odboru Digitálne technológie na FEIT
  Projektový manažér - UniControls a.s.
 • "Vysokoškolské štúdium z vás neurobí automaticky úspešného človeka, no dá vám čas a priestor a informácie na to, aby ste zistili, čo chcete v živote naozaj robiť. Štúdium Multimediálneho inžinierstva bolo skvelé, pretože som získal prehľad a skúsenosti nielen s video a audio produkciou, ale aj základy programovania počítačového videnia a spracovania signálov. Toto sú technológie, ktoré zažívajú v súčasnosti boom. Ja som na týchto skúsenostiach postavil krátko po škole úspešný biznis."

  Peter, absolvent odboru Multimediálne inžinierstvo na FEIT
  CEO - Mynd SK s.r.o.
 • "Štúdium na FEL mi ponúklo veľa informácií a poznatkov z oblasti elektrotechniky a elektroniky a je dobrým základom úspešnej kariéry. Veľmi kladne hodnotím aj prístup a ochotu zamestnancov na fakulte."

  Tomáš, absolvent odboru Elektrotechnika na FEIT
  Doktorand na FEIT
 • "Po nástupe do zamestnania bolo pre mňa príjemným zistením, že nemusím začínať, ako sa hovorí „od podlahy“. Štúdium zamerané na automatizáciu procesov v železničnej doprave mi poskytlo vedomosti, ktoré si priamo vyžaduje moje pracovné zameranie. Takisto mi pomohlo osvojiť si špecifický prístup k riešeniu úloh z oblasti dopravných zabezpečovacích systémov. Je zadosťučinením pozrieť sa späť s vedomím, že som školské lavice nedral nadarmo. "

  Jozef, absolvent odboru Automatizácia na FEIT
  Subproject manager pre elektronické stavadlá - Siemens s.r.o.
 • "Štúdiom odboru Telekomunikácie na Elektrotechnickej fakulte som získal veľa poznatkov a potrebný prehľad v informačno-komunikačných technológiách, ktoré využívam  v pracovnom živote. Okrem základného štúdia som mal príležitosť pracovať v univerzitnom Vedecko-technologickom parku a rozvíjal som svoje kompetencie v oblasti podnikania a kariérneho rozvoja, kde som si vybudoval mnoho užitočných kontaktov. V neposlednom rade som si na univerzite počas štúdia užil bohatý spoločenský život spojený s akciami rôzneho druhu."

  Andrej, absolvent odboru Telekomunikácie na FEIT
  Produktový manažér - SWAN a.s.
Podať prihlášku