GAME JAM – medzinárodná spolupráca pre vývoj počítačových hier

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií z Elektrotechnickej fakulty, UNIZA spoločne s Katedrou umenia v Cieszyne (Univerzita Sliezska v Katowiciach, Poľsko) podali spoločne projekt „GAME JAM ako nová didaktická metóda pre zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti nových technológií na poľsko-slovenskom pohraničí“.

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu cezhraničného odborného vzdelávania v oblasti multimediálnych technológií, vytvorením fóra pre prezentáciu herného priemyslu a firiem pôsobiacich v tejto oblasti v poľsko-slovenskom pohraničnom regióne.

Hlavným prínosom projektu bude vytvorenie spoločných GAME JAMov, t. j. udalostí, kde budú študenti oboch univerzít v tímoch vytvárať hry, súťažiť, vymieňať si skúsenosti a naviac stretnú sa s expertmi z herného priemyslu.

Ak chceš zistiť viac o vývoji počítačových hier klikni tu.

 
Podať prihlášku