Je začiatok MÁJA a ty ešte nemáš podanú prihlášku na výšku? To je škoda! Pridaj sa na cestu, ktorá ti zabezpečí zaujímavú budúcnosť, v ktorej budeš pracovať v perspektívnych oboroch a príjemne zarábať.

 


Takúto zaujímavú cestu môžeš začať aj na niektorej z technických univerzít na Slovensku. Poďme sa pozrieť, na akú vysokú školu sa dá ešte prihlásiť v takto pokročilý dátum. Zo všetkých 1384 študijných programov v bakalárskom stupni štúdia je možné sa teraz zapísať na 103 programov na týchto fakultách:

Fakulty, na ktoré si môžeš podať prihlášku do 31.5.2018:

 • Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta
 • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
 • Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
 • Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Technická univerzita vo Zvolene, Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Fakulta, na ktorú je možné podanie prihlášky do 22.5.2018

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Fakulta, na ktorú je možné podanie prihlášky do 15.5.2018

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied

Fakulta, na ktorú je možné podanie prihlášky do 10.5.2018

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 

Prehľad bol spracovaný z portálu https://www.portalvs.sk/sk/terminy?from=menu1 dňa 18.4.2018, kde sa dozvieš viac informácií akú vysokú školu si vybrať, ako sa pripraviť na vysokú, všetko o prijímacích skúškach a študijných oboroch, ktoré je možné študovať na Slovensku

 

Môžeme si len domýšľať, čo prinesie budúcnosť v oblasti elektrotechniky. Pri predpovediach o vývoji v elektrotechnike sa uvažuje s tzv. Mooreovým zákonom – s pravidlom, ktoré v roku 1965 vyslovil chemik Gordon Moore. Jeho podstatou je predpoveď o dvojnásobnom výkone zariadení za rovnakú cenu každých 18 mesiacov. Máme sa na čo tešiť! Už teraz sa napríklad pracuje na vývoji procesorov na báze DNA. Jedno je však jasné – budúcnosť si už nevieme a nemôžeme predstaviť bez elektrotechniky vo všetkých oblastiach života.

 

 

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline je jednou z fakúlt, ktoré ti zabezpečia skvelý štart do budúcej kariéry technika. Elektrotechnika už dávno nie je iba o spájkovaní a leptaní plošných spojov. Moderná elektrotechnika v dnešnej dobe zahŕňa množstvo zaujímavých povolaní: špecialista informačno-komunikačných technológií, programátor riadiacich systémov, programátor databáz, aplikačný inžinier, vývojár mobilných aplikácií, dizajnér elektrických strojov, dizajnér webových stránok, IT špecialista, programátor umelej inteligencie, programátor virtuálnej reality, špecialista v energetike a mnoho ďalších.

V týchto a mnohých ďalších oblastiach sa uplatnia absolventi Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Preto neváhaj a pridaj sa k nám a poď študovať do nášho mestečka felcity.sk aj ty. Počas štúdia ti poskytneme štipendium do výšky 1200Eur/rok, môžeš sa zúčastniť špecializovaných jazykových / technických kurzov zabezpečovaných firmami, zúčastniť sa športových akcií, časť štúdia absolvovať na prestížnych zahraničných univerzitách alebo sa vo voľnom čase venovať mimoškolskej činnosti, či už v školskom rádiu, školskej TV alebo jachtárskom klube. A po úspešnom vyštudovaní príde to najlepšie – firmy po tebe chmatnú ako po teplom rožku.

 

 

Pridaj sa k nám – Technika naša súčasnosť, tvoja budúcnosť.

prihláška FEL

Podať prihlášku